Ιστορικό εκπαιδεύσεων

Ως φορέας υλοποίησης

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Διοργάνωση: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.), 2002–2005
Εκπαιδευτές στα σεμινάρια άφιξης, ενδιάμεσης αξιολόγησης και προετοιμασίας νέων ηλικίας 18-25 που συμμετέχουν στον πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία διάρκειας 6-12 μηνών.

Πρόγραμμα Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία
Διοργάνωση: Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς (Γ.Γ.Ν.Γ.), Οκτώβρης 2002 – Μάρτιος 2003
Σε συνεργασία με τις εθελοντικές οργανώσεις Φιλοξενία και Εθελοντική Εργασία Αθήνας μας ανατέθηκε από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός κύκλου των σεμιναρίων της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας.

Youth Workers Meeting, Αίγινα, 27-31 Μάρτη 2003
Σχεδιασμός και υλοποίηση διεθνούς συνάντησης με θέμα την ανάλυση και αξιολόγηση μεθόδων εργασίας youth workers.
Συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία, Ελλάδα, Σουηδία, Γερμανία, Αυστρία, Γαλλία.

Eurocultures, Θεσσαλονίκη, Ιούνιος 2002
Εκπαίδευση youth workers από χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Στόχος η από κοινού διερεύνηση κοινών πολιτιστικών στοιχείων, διαπολιτισμική εκπαίδευση και η δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφορίας.
Συμμετέχουσες χώρες: Ιταλία, Ελλάδα, Τουρκία, Βουλγαρία, FYROM, Σερβία, Ρουμανία.


Ως εταίροι

Crossroads Project, Γαλλία, 2002 - 2005
Πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία δικτύου με τοπικές ομάδες νέων.
Συμμετέχουσες χώρες: Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ιορδανία, Τουρκία, Μάλτα.


Visions in Youth Information, Σάλτσμπουργκ, Αυστρία, Μάιος 2003 - Σεπτέμβριος 2004
Διεθνής συνάντηση με 35 εκπροσώπους κέντρων πληροφόρησης νέων και θέμα το μέλλον της πληροφορίας και τη δημιουργία δικτύου ανταλλαγής πληροφορίας.
Οι Citizens in Action υπήρξαν η συντονιστική οργάνωση εκ μέρους της Ελλάδας.
Συμμετέχουσες χώρες: Αυστρία, Γερμανία, Σλοβενία, Αγγλία, Φιλανδία, Νορβηγία, Ελλάδα.


Οικολογική Αυτοκίνηση-Συνεισφορά στο περιβάλλον, Σεπτέμβριος 2004 – Ιούνιος 2005
Πρόγραμμα που εφαρμόζεται σε 60 σχολεία με θέμα την αλόγιστη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς και την προστασία του περιβάλλοντος.
Διοργάνωση: ECOCITY, Ελληνικό Φόρουμ Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ΚΕΔΚΕ, ΤΟΥΟΤΑ Ηellas.
Εταίροι: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Ινστιτούτο Μεταφορών, Πολίτες Εν Δράσει.


Face to Face, Σάλτζμπουργκ, Αυστρία, 19 - 26 Μάρτη 2005
Συμμετοχή σε πρόγραμμα διεθνούς ανταλλαγής νέων με θέμα τη καταπολέμηση στερεοτύπων και προκαταλήψεων.
Συμμετέχουσες χώρες: Αυστρία, Τουρκία, Γερμανία, Ελλάδα.


Friedrich Ebert Foundation -Γερμανικό Ινστιτούτο, Λισσαβόνα, Πορτογαλία, 14 Απρίλη 2005
Συνέδριο με θέμα τη δια βίου εκπαίδευση και την κοινωνία της γνώσης.
Παρουσίαση παραδειγμάτων καλής πρακτικής.


«Είναι θεμελιώδες δικαίωμά σου!», Αθήνα, Μάιος 2005 - Απρίλιος 2006
Τα δικαιώματα των πολιτών στη διευρυμένη Ευρώπη.

Συμμετοχή στο πρόγραμμα της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Πολιτισμού που συντονίζει η Μεσόγειος SOS με θέμα προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των πολιτών μέσα από το διάλογο και την συνειδητοποίηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων που απορρέουν από το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.
Εταίροι: Δίκτυο Μεσόγειος SOS, Αντιγόνη, Δήμος Κερκυραίων, Δήμος Παρελίων.Πιλοτικά προγράμματα


Μέλη της ομάδας μας συμμετείχαν ως εκπαιδευόμενοι στα παρακάτω πιλοτικά προγράμματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Advanced Training for Trainers, 2001 - 2004
Εκπαίδευση εκπαιδευτών σε προγράμματα που απευθύνονται σε νέους.


European Citizenship in Youth Work, 2001 - 2003
Εκπαίδευση πάνω σε θέματα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων του Ευρωπαίου πολίτη.


Europe, Youth and Globalisation, Μάιος 2004
Συνέδριο με θέμα την παγκοσμιοποίηση και τις συνέπειες που έχει στον τομέα της διακυβέρνησης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της βιώσιμης ανάπτυξης.

.

  • alliance logo4
  • iwc4
  • logo youth4
  • def-flag-logoeac-youth en4
  • LLL ENl
  • LLL GRl