Νεολαία σε Δράση

Θέλετε να γνωρίσετε ανθρώπους από άλλες χώρες και διαφορετικές κουλτούρες; Έχετε διάθεση για μια ανταλλαγή νέων διάρκειας δύο εβδομάδων ή για ένα χρόνο εθελοντική εργασία στο εξωτερικό; Η ευκαιρία υπάρχει, η επιλογή είναι δική σας.


Τι είναι;

Ένα από τα προγράμματα που σχεδιάστηκε και υλοποιείται από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι το «Νεολαία σε Δράση». Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2007 κι αφορά νέους μεταξύ 15 – 28 ετών (μερικές φορές και μεταξύ 13 – 30 ετών), με κυριότερο στόχο να προωθήσει την ενεργή συμμετοχή των πολιτών, την κινητικότητα και την ανοχή, καθώς και να ενισχύσει τη διεθνή κατανόηση και συνεργασία.

Το «Νεολαία σε Δράση» απαρτίζεται από 5 διαφορετικές «δράσεις», στις οποίες μπορούν να συμμετάσχουν οι νέοι. Οι πιο δημοφιλείς δράσεις του είναι οι εξής:

 

 • Ανταλλαγές νέων

  Πρόκειται για σύντομες δράσεις, που γίνονται συνήθως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Οι νέοι μπορούν να ταξιδέψουν σε μια άλλη χώρα, να γνωρίσουν νέους ανθρώπους απ’ όλη την Ευρώπη και να εργαστούν πάνω σ’ ένα θέμα του ενδιαφέροντός τους για 1-3 εβδομάδες (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ).

 

 • Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία

  Μέσω της Ευρωπαϊκής Εθελοντικής Υπηρεσίας οι νέοι μπορούν να δουλέψουν για μεγάλο διάστημα, μέχρι 12 μήνες, σε μια άλλη χώρα, για μία μη κερδοσκοπική οργάνωση. (για περισσότερες πληροφορίες, εδώ)

 

 • Δράσεις Εκπαίδευσης και Δικτύωσης

  Περιλαμβάνει Εκπαιδευτικές δράσεις, σεμινάρια, συναντήσεις και jobshadowing για νέους που εργάζονται στον τομέα, καθώς και για οργανώσεις ενεργές στον τομέα της άτυπης εκπαίδευσης.

 

Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;

Ένα από τα καλύτερα στοιχεία του «Νεολαία σε Δράση» είναι τ’ ότι ο καθένας μπορεί να συμμετάσχει. Εάν είστε νέος, άνω των 13 ετών, το πρόγραμμα είναι ανοιχτό. Δε χρειάζεται κανενός είδους μόρφωση ή πτυχίο – οι δράσεις είναι διαθέσιμες τόσο για μη εκπαιδευμένους νέους όσο και για φοιτητές πανεπιστημίου. Σε κάθε δράση του προγράμματος λαμβάνονται κατάλληλα μέτρα που εξασφαλίζουν την ασφάλεια όλων των συμμετεχόντων. Επιπλέον, το «Νεολαία σε Δράση» είναι σχεδόν εντελώς δωρεάν, το μόνο κόστος που επιβαρύνονται οι νέοι, ανάλογα τη δράση, είναι το 10-30% των ταξιδιωτικών εξόδων.

 

Ποιοι είναι οι στόχοι του προγράμματος;

Το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» στοχεύει στην ενίσχυση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών, της αλληλεγγύης και της ανοχής μεταξύ των νέων, αλλά και στην ενασχόλησή τους με τη διαμόρφωση των κοινών και του μέλλοντος της κοινωνίας όπου ανήκουν. Ακόμα, το πρόγραμμα προωθεί την κινητικότητα μέσα στην Ε.Ε. αλλά και εκτός των συνόρων της, προωθεί την άτυπη εκπαίδευση και τον διαπολιτιστικό διάλογο και ενθαρρύνει την ένταξη όλων των νέων, ανεξάρτητα από το επίπεδο εκπαίδευσης, καθώς και την κοινωνική και πολιτιστική προέλευσή τους.

 

Οι γενικότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

 • Η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των νέων γενικότερα, καθώς και η δραστηριοποίησή τους στο θέμα της διαμόρφωσης μιας Ευρωπαϊκής ταυτότητας ειδικότερα.

 • Η ανάπτυξη της αλληλεγγύης και της ανοχής μεταξύ των νέων, ώστε να επιτευχθεί η κοινωνική συνοχή στην Ε.Ε.

 • Η ενθάρρυνση της αλληλοκατανόησης μεταξύ νέων από διαφορετικές χώρες.

 • Η ενίσχυση της ποιότητας των συστημάτων στήριξης που υπάρχουν για τις δράσεις των νέων και των υποδομών των κοινωνικών οργανώσεων σε θέματα νεολαίας.

 • Η προώθηση της ευρωπαϊκής συνεργασίας σε θέματα νεολαίας.

 • Η προώθηση της άτυπης εκπαίδευσης των νέων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες:

The European Commission

Η Ελληνική Εθνική Υπηρεσία in charge of coordinating the programme in Greece:

The Youth in Action Programme Guide (English) (Ελληνικά)


 • alliance logo4
 • iwc4
 • logo youth4
 • def-flag-logoeac-youth en4
 • LLL ENl
 • LLL GRl